Välkommen till Göteborg 2070 - en framtidsvision från MTR, Skanska, Sweco, Volvo Cars och Volvokoncernen

2015.10.09 - Göteborg 2070 är en plats där det ges stora möjligheter för människorna att leva ett gott liv. I Göteborg har du tillgång till hela världens arbetsmarknad. En region som är hållbar och sjuder av liv, full med inspirationskraft och kreativitet. I Göteborg möts människor och kulturer. Den virtuella och den verkliga världen samspelar till en vänlig stad där du kan röra dig fritt utan sociala, fysiska eller tidsmässiga barriärer.

Genom att presentera vår gemensamma vision för Göteborg 2070 vill vi bidra med våra tankar om hur Göteborg kan se ut 2070, vilka möjligheter vi alla har och bidra med idéer om hur vi kan nå dit. Vi vill starta en dialog med andra aktörer, som är viktiga för regionens utveckling, om hur vi gemensamt kan ta avgörande steg redan idag för att Göteborg 2070 ska vara en region där människor vill leva och verka och som människor vill besöka och uppleva.

Vi är fem företag med förankring i Göteborg som ser att Göteborgsregionen 2070 är navet i en skandinavisk arbetsmarknad som omfattar 13 miljoner människor. Den här visionen kan bli verklighet om vi från näringslivet, tillsammans med invånarna, politikerna och akademin verkar genom en löpande dialog och tar de första stegen redan idag. Vi är beredda att lägga ned arbete och engagemang för att omvandla vår vision till verklighet. Vi hoppas att ni också vill vara med på resan!

Varmt välkommen att lyssna och bidra i samtalet kring Göteborg 2070 - det första av flera i serien om vår framtidsvision!


Program

Frida Karlge, TransportInnovation Sweco och Robert Westerdahl, affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic presenterar visionen.

Därefter följer ett panelsamtal med representanter från samtliga fem bolag och Jahja Zeqiraj (S), ordförande i Göteborgs Fastighetsnämnd, Ulf Kamne, ordförande i Göteborgs Byggnadsnämnd samt Johan Trouvé, VD på Västsvenska Handelskammaren. Samtalet modereras av Helena Leufstadius, seniorkonsult på Sweco.

Medverkande: Peter Viinapuu, VD MTR Nordic, Anders Erlandsson, regionchef Skanska, Hans Göran Milding, Strategidirektör Alternativa drivlinor- Produkt Strategi Volvo Cars samt Mats Boll, koncernansvarig för transportpolitiska frågor inom Volvokoncernen.


Skanskas kontor Gröna Skrapan, Johan på Gårdas Gata 5, Göteborg. Kl 8.00-9.15. Frukost serveras från 07:30.


Sammanfattande film från seminariet