Välkommen till seminarium om framtidens mobilitet

2016.05.20 - Göteborg 2070 är en plats där det ges stora möjligheter för människor att leva ett gott liv. En region som är hållbar och sjuder av liv, full med inspirationskraft och kreativitet. I Göteborg möts människor och kulturer och här har du tillgång till hela världens arbetsmarknad.

Dagens tema – Framtidens mobilitet – handlar om vad vi kan förvänta oss när det gäller framtidens behov av transporter och ge inspiration till politik och näringsliv i det viktiga arbetet med infrastrukturplanering.

Vi vill starta en dialog med andra aktörer för att diskutera vår vision för Göteborg 2070. Visionen kan bli verklighet om vi från näringslivet, tillsammans med invånarna, politikerna och akademin verkar genom en löpande dialog och tar de första stegen redan idag.

Vi hoppas att ni också vill vara med på resan!


Program

Jonas Åberg, Sweco och Åsa Elm, MTR presenterar visionen.

Sandra Zätterström från Västsvenska Handelskammaren kommenterar visionen utifrån det regionala näringslivets perspektiv.

Christian Sandström, docent vid Chalmers och forskningsinstitutet Ratio, berättar om tidigare erfarenheter av samhällsförändringar och industriell utveckling och vad vi kan lära oss av dessa när vi planerar framtidens infrastruktur.

Jakob Heidbrink, docent vid Handelshögskolan i Göteborg, berättar om hur framtidens behov av transporter kan komma att se ut. Behövs fysiska möten eller kommer dessa att ersättas med teknik?

Därefter finns utrymme för frågor och diskussion mellan publik och deltagare.


Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. 20 maj, 2016, 11:00 – 12:00