Välkommen till Göteborg 2070 – Hur får vi det att hända?
– Samarbeten och finansiering

2016.07.06 Den positiva utveckling som Göteborgsregionen har genomgått till år 2070 är ett resultat av innovativa samarbeten mellan det offentliga, akademin och det privata näringslivet med invånarnas bästa som mål. Att tidigt sammanföra kompetens och kunskap från olika samhällssektorer har visat sig vara det bästa och snabbaste sättet att nå den önskade utvecklingen.

Aktörerna tar ett gemensamt ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt och 2070 används en rad olika modeller för finansiering och genomförande av nya projekt och infrastrukturutveckling. Flera av modellerna innebär att det offentliga och näringslivet samverkar för att skapa en hög grad av kostnadseffektivitet och kvalitet.

Välkommen till vårt seminarium i Almedalen för att lyssna, inspireras och delta i dialogen om resan mot Göteborg 2070.


Deltagare: Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborg, Göran Cars, Professor i stadsplanering vid KTH, Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren, Mats Rönnbo, Utvecklingschef Skanska ID, Robert Westerdahl, Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic, Sofia Hellberg, Transportinnovation Sweco, Mats Hermansson, VD Sweco Society (moderator) m fl.


Skanskas Trädgård, Rostockergränd 4 i Almedalen. 6 juli, 2016, 12:30 – 14:00