Göteborg är Navet i Skandinavien 2070

Fem företag med förankring i Göteborg presenterar sin framtidsvision för en gränslös region i stark tillväxt. Vår vision för Göteborg 2070 har fokus på människors behov av infrastruktur, boende, mötesplatser, sömlöst resande – kollektivt eller individuellt, samt effektiva godstransporter.

Världen

Skandinavien

Regionen

Staden

Dölj

År 2070 är Göteborg en världsstad och navet i Skandinavien. Ett högeffektivt transportsystem för människor och gods möjliggör bland annat personresor från Göteborg till Stockholm, Oslo eller Öresundsregionen på drygt en timme.

Läs mer